História predpisu 47/1981 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.1981 - 31.12.1990