História predpisu 38/1981 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.04.1981 - 29.09.2000