História predpisu 3/1981 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.1981 - 30.06.1990