História predpisu 16/1981 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.1981 - 31.05.1987