História predpisu 128/1981 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.12.1981 - 31.12.1985