História predpisu 120/1981 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1982 - 17.12.1991