História predpisu 118/1981 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1982 - 31.10.1991