114/1981 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 22.12.1981

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

114
UZNESENIE
Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
z 1. decembra 1981
o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 101 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia vyhlasuje podľa čl. 59 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 50 zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia doplňovaciu voľbu vo volebnom obvode č. 101 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia (severovýchodná časť okresu Kroměříž ohraničená obcami Němčice, Pravčice, Třebětice a Záhlinice a severná časť okresu Gottwaldov ohraničená obcami Zádveřice-Raková, Vizovice, Bratřejov a časti mesta Gottwaldov Klečůvka, Kostelec, Lípa, Lužkovice, Ostrata, Příluky, Štípa, Velíková a Želechovice nad Dřevnicí) a ustanovuje deň jej konania na sobotu 23. januára 1982.
Indra v. r.