113/1981 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 05.12.1981

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

113
REDAKČNÍ SDĚLENÍ
o opravě tiskové chyby
v částce 20/1981 Sb. - oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů v rozhodnutí ministra elektrotechnického průmyslu Československé socialistické republiky k převodu majetku, práv a závazků zrušené státní hospodářské organizace TESLA v českém vydání
V druhém odstavci oznámení ve třetím řádku shora je chybný text: "... jako právní zástupce zrušené státní hospodářské organizace TESLA...". Správně má být: "... jako právní nástupce zrušené státní hospodářské organizace TESLA...".
Redakce