História predpisu 11/1981 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.1981 - 31.01.1987