História predpisu 106/1981 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.26.01.1982 - 29.09.2000