História predpisu 99/1980 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.1980 - 29.02.1996