História predpisu 82/1980 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.1980 - 31.12.1988