História predpisu 43/1980 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.04.1980 - 31.12.2005