História predpisu 31/1980 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.03.1980 - 31.12.1980