História predpisu 3/1980 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.1980 - 31.12.1983