História predpisu 147/1980 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.18.11.1980 - 31.12.1982