História predpisu 135/1980 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1981 - 31.08.1996