História predpisu 126/1980 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.09.1980 - 09.03.1992