História predpisu 121/1980 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.1980 - 31.08.1993