História predpisu 102/1980 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.1980 - 30.09.1990