História predpisu 84/1979 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.08.1979 - 31.12.1980