História predpisu 77/1979 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.1979 - 31.12.2003