História predpisu 73/1979 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.1979 - 31.08.1985