História predpisu 62/1979 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1979 - 31.01.1991