História predpisu 56/1979 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1979 - 31.10.1991