História predpisu 52/1979 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.21.05.1979 - 13.09.1984