História predpisu 45/1979 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.1979 - 31.07.2000