História predpisu 33/1979 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.06.03.1979 - 31.12.1980