História predpisu 17/1979 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1979 - 30.04.1990