História predpisu 167/1979 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1980 - 28.02.1987