História predpisu 123/1979 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1980 - 31.12.2005