História predpisu 112/1979 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.1979 - 30.09.1988