História predpisu 11/1979 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1979 - 31.12.2005