História predpisu 106/1979 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.1979 - 31.12.2003