História predpisu 104/1979 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.1979 - 30.11.1994