História predpisu 99/1978 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.1978 - 31.08.2008