96/1978 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 30.08.1978

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

96
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
ze dne 25. srpna 1978
o vyhlášení doplňovacích voleb do Východočeského krajského národního výboru a do Severomoravského krajského národního výboru
Předsednictvo České národní rady
1.
podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, vyhlašuje doplňovací volbu do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 43 (Kočí-Topol, Slatiňany, Tuněchody, Úhřetice a Vejvanovice) a stanoví den jejího konání na sobotu 23. září 1978,
2.
podle téhož ustanovení zákona České národní rady o volbách do národních výborů v České socialistické republice vyhlašuje doplňovací volbu do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 76 (Dolany, Domašov nad Bystřicí, Hlubočky, Hraničné Petrovice, Jívová a Město Libavá) a stanoví den jejího konání na sobotu 30. září 1978.
Erban v. r.