História predpisu 83/1978 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.07.1978 - 31.12.1992