História predpisu 8/1978 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1978 - 30.06.1986