História predpisu 7/1978 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.26.01.1978 - 28.02.2001