História predpisu 69/1978 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.1978 - 30.06.1980