História predpisu 65/1978 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1979 - 31.08.2002