História predpisu 64/1978 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1979 - 31.12.1997