História predpisu 6/1978 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.26.01.1978 - 31.05.2002