História predpisu 59/1978 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.1978 - 14.01.1982