49/1978 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 22.05.1978

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

49
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
z 19. května 1978
o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 80 (Bechyně)
Předsednictvo České národní rady
podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, vyhlašuje doplňovací volbu do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 80 (Bechyně) a stanoví den jejího konání na sobotu 17. června 1978.
Erban v. r.