História predpisu 45/1978 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1978 - 30.04.1990