História predpisu 43/1978 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.03.05.1978 - 31.12.1979