História predpisu 42/1978 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.03.05.1978 - 29.09.2000